Nyheter


Kursen Programmera i Java finns nu i en ny version som bygger på Java Standard Edition 15, den nya version av språket och standardbiblioteket som lanserades 15 september 2020.

Kursen Java Enterprise Edition finns nu i en ny version som bygger på Java Enterprise Edition 7, och där ett nytt avsnitt om REST-baserade webbtjänster lagts till.

Kursen Avancerad Java finns också i en ny version som bygger på Java Standard Edition 14. Kursen tar också upp testramverket JUnit.

Kurserna Programmera i Swift och Apputveckling för iOS lär tillsammans ut apputveckling för Apples plattform iOS i programspråket Swift. Kurserna bygger på iOS 13 och Swift 5.1.

Tycker du inte om att köpa grisen i säcken? Vi tillhandahåller nu provavsnitt från alla kurser för dig som vill bedöma kvalitén i våra kursmaterial. 


© Copyright 2020 HB Bohel Smådatorprodukter. Alla rättigheter reserverade. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.