Swing

4 dagar

Om kursen

I det omfattande standardbiblioteket för programspråket Java finns två olika ramverk för användargränssnitt: den mindre och enklare arkitekturen Abstract Window Toolkit (AWT) och den större och mer kompletta arkitekturen Swing. Den här kursen handlar i sin helhet om Swing-ramverket.

I Swing-arkitekturen ingår ett stort antal nyckelfärdiga komponenter som kan användas för att bygga upp användargränssnitt, från enkla inmatningsfält, tryckknappar, kryssrutor och menyer till komplexa komponenter som träd- och tabellkontroller. Kursen ger en översikt av dessa komponenter och presenterar ett representativt urval av dem i detalj. Stor tonvikt läggs på generella regler, som t ex hur layouter med många komponenter byggs upp, hur händelser från komponenterna hanteras, hur Swing-gränssnitt görs portabla mellan plattformar och hur Swing fungerar i flertrådad exekvering. Vi visar också hur Swing kan byggas ut med nya komponenter och layoutstrategier.

I Swing ingår flera delarkitekturer som är viktiga att behärska för att kunna använda ramverket på bästa sätt: MVC-arkitekturen gör det möjligt för komponenter att försörja sig direkt från verksamhetsnära objekt, i stället för att innehålla lokala kopior av samma information. MVC-arkitekturen gör det också möjligt att använda olika grafiska utseenden för komponenter på samma plattform. Klipp- och klistra-teknik gör det möjligt att flytta och kopiera såväl text som mer komplexa objekt mellan olika komponenter. Arkitekturen med kommandoobjekt gör det möjligt att knyta flera händelser, t ex menyval och knapptryck, till samma kommando. Dessa delarkitekturer tas också upp under kursen.

Kursens syfte är att lära ut hur man bygger användargränssnitt med hjälp av Swing-ramverket. Programspråket Java förutsätts känt från tidigare kurser samt praktisk erfarenhet. Kursen bygger på version 9 av Java Standard Edition (Java SE 9).


Innehåll

Swing-arkitekturen

 • Grafiska användargränssnitt
 • Versioner av Swing
 • Relationen till AWT (Abstract Window Tookit)
 • Java Foundation Classes (JFC)
 • Komponenter och behållare
 • Layoutstrategier
 • Händelsehantering
 • MVC-arkitekturen i Swing


Fördefinierade Swing-komponenter

 • Fasta texter
 • Ikoner och bilder
 • Enradiga textfält
 • Flerradiga textfält
 • Lösenordsskyddade textfält
 • Formaterade textfält
 • Tryckknappar
 • Kryssrutor
 • Radioknappar
 • Komboboxar
 • Listfält
 • Blädderfält
 • Fasta menyer
 • Popupmenyer
 • Verktygsrader (toolbars)
 • Förloppsmätare (progress bars)
 • Trädkontroller
 • Tabellkontroller


Generella komponentegenskaper

 • Bak- och förgrundsfärg
 • Typsnitt
 • Synlighet
 • Passiverade komponenter
 • Omritning och omlayout
 • Tangentbordsfokus
 • Tangentbordsstyrning
 • Automatiska hjälptexter (tooltips)
 • Inramning för komponenter
 • Alternativa grafiska utseenden
 • Det grafiska utseendet Nimbus


Fördefinierade Swing-behållare

 • Fönster
 • Paneler
 • Rullningsbara ytor
 • Modala och icke-modala dialoger
 • Meddelandedialoger
 • Bekräftelsedialoger
 • Flervalsdialoger
 • Inmatningsdialoger
 • Filväljardialoger
 • Filväljarfilter
 • Färgväljare


Layoutstrategier i Swing

 • Layout av portabla användargränssnitt
 • Layoutstrategin FlowLayout
 • Layoutstrategin GridLayout
 • Layoutstrategin BoxLayout
 • Layoutstrategin BorderLayout
 • Layoutstrategin CardLayout
 • Layoutstrategin GridBagLayout


Tekniker i Swing

 • Fönsterhantering
 • Hantering av inmatningsformulär
 • Menyhantering
 • Snabbvalstangenter
 • Kommandoobjekt (Action-objekt)
 • Validering av inmatningsfält
 • Klipp- och klistrateknik
 • Utskrift av tabellkomponenter


Parallell exekvering i Swing 

 • Flertrådad exekvering i Swing
 • Huvudregeln
 • Klassen SwingUtilities
 • Klassen Timer


Utbyggnad av Swing

 • Egenutvecklade Swing-komponenter
 • Egenutvecklade dialoger
 • Egenutvecklade layoutstrategier
 • Egenutvecklade cellformaterare
 • Skräddarsydda modellobjekt


Mål

Du ska få en inblick i hur man bygger grafiska användargränssnitt enligt Swing-arkitekturen. Du ska känna till uppsättningen av färdiga komponenter, hur användargränssnitt utformas med stöd av layoutstrategier och hur händelser hanteras.

Målgrupp

Systemutvecklare av Java-tillämpningar med grafiska användargränssnitt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen Programmera i Java samt praktisk erfarenhet av programmering i Java.

Beskrivning

Kursen beskriver ramverket Swing för grafiska användargränssnitt i Java-tillämpningar. Teori varvas med praktiska övningar i täta pass.

Kursmaterial

 • Egenproducerad kurspärm (vi tillhandahåller ett provavsnitt)
 • USB-minne eller CD-skiva med samtliga illustrationsexempel och lösningsförslag till samtliga övningar


Kurslängd

Fyra dagar


© Copyright 2020 HB Bohel Smådatorprodukter. Alla rättigheter reserverade. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.