Om Bohel

Bohel är ett litet fristående fåmansföretag bildat av specialister inom olika områden. Utbildningsverksamheten inom Bohel sköts av Lennart Månsson, som har mer än 20 års erfarenhet av utbildning inom objektorientering och programmering. Lennart Månsson har tidigare arbetat med utbildning hos Functional Systems AB och TietoEnator Objective Management AB. Sedan 1996 har han ägnat sig åt utbildning inom Java.

Några av de kurser och seminarier som vi erbjuder idag är vidareutvecklade från kurser som Lennart Månsson ursprungligen tagit fram för användning inom TietoEnator Utbildning. Dessa kurser och seminarier används med tillstånd av TietoEnator Objective Management AB.

För vidare information och beställning av kurser och seminarier, kontakta Lennart Månsson:

E-post:  kurs@bohel.se

Telefon: 0706-88 27 65

Nyheter

De nya kurserna Programmera i Swift och Apputveckling för iOS lär tillsammans ut apputveckling för Apples plattform iOS i programspråket Swift. Kurserna bygger på iOS 12 och Swift 5.0.

Kursen Programmera i Java finns nu i en ny version som bygger på Java Standard Edition 12, den nya version av språket och standardbiblioteket som lanserades 19 mars 2019.

Kursen Avancerad Java finns också i en ny version som bygger på Java Standard Edition 12. Kursen tar också upp testramverket JUnit.

Tycker du inte om att köpa grisen i säcken? Vi tillhandahåller nu ett provavsnitt från alla kurser för dig som vill bedöma kvalitén i våra kursmaterial.
© Copyright 2020 HB Bohel Smådatorprodukter. Alla rättigheter reserverade. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.